Adv Header Desktop

Adv Header Mobile

 1. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Sản phẩm cồn thạch có những ưu thế nếu so với sản phẩm cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cho lượng nhiệt lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba chục phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bã, thuận lợi cho việc rửa bếp cồn thạch. Chính vì thế hiện tại nhiều đám tiệc, quán ăn & nhà hàng sử dụng cục cồn thạch.
   

 2. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Sử dụng cồn thạch mang lại các thuận lợi nếu so sánh với sản phẩm cồn khô. Viên cồn thạch mang nhiệt lượng lớn, thời gian cháy lâu hơn (30 phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, dễ dàng trong việc tẩy rửa bếp cồn thạch. Vì vậy hiện nay nhiều đám tiệc, nhà hàng và quán ăn tiêu dùng sản phẩm cồn thạch hơn.
   

 3. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Tư Vấn Công Thức Làm Cồn Khô và Cồn Thạch giao đến các hàng quán, đám tiệc . Liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (A. Thành). Giá tư vấn cho mỗi sản phẩm là năm triệu.
   

 4. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Cồn thạch và cồn khô rất được ưa chuộng hiện tại trong các hàng quán và đám tiệc. Tiêu thụ cồn thạch và cồn khô tiện lợi hơn nếu so bếp gas mini.
   

 5. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Giai đoạn sản xuất cồn thạch rất đơn giản và an toàn. Không sử dụng nhiệt độ trong quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu để sản xuất cồn thạch dễ dàng mua.
   

 6. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Quy trình sản xuất cồn thạch rất là an toàn. Không có sử dụng đến nhiệt độ ở giai đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu để sản xuất rất dễ mua.
   

 7. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Viên cồn thạch có rất nhiều ưu điểm nếu so sánh với sản phẩm cồn khô. Sản phẩm cồn thạch mang nhiệt lượng lớn, thời gian cháy rất lâu (ba chục phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bả, tiện lợi trong việc làm sạch bếp cồn. Chính vì vậy ngày nay có nhiều đám tiệc, quán ăn và nhà hàng dùng sản phẩm cồn thạch.
   

 8. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Tư Vấn Công Nghệ Làm Cồn Khô và Cồn Thạch giao cho các nhà hàng, tiệc tùng, quán ăn . Liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (Anh Thành). Giá chuyển giao cho 1 sản phẩm: 5 triệu đồng.
   

 9. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Cồn thạch & cồn khô được tiêu dùng nhiều hiện tại tại các quán ăn, nhà hàng và đám tiệc. Việc dùng cồn thạch & cồn khô có lợi hơn so bếp gas.
   

 10. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Sử dụng cồn thạch có rất nhiều ưu thế nếu so sánh với sản phẩm cồn khô. Sản phẩm cồn thạch mang lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy lâu (30 phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn, tiện lợi trong việc rửa bếp cồn. Vì thế hiện giờ rất nhiều nhà hàng, quán ăn và đám tiệc dùng viên cồn thạch.
   

 11. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Giai đoạn sản xuất cồn thạch rất là an toàn và đơn giản. Không sử dụng đến nhiệt độ ở giai đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu dùng sản xuất dễ dàng mua.
   

 12. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Viên cồn thạch có rất nhiều ưu thế nếu so với dùng cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (30 phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bã, dễ dàng cho việc làm vệ sinh bếp. Chính vì vậy hiện nay rất nhiều nhà hàng, đám tiệc, quán ăn sử dụng cục cồn thạch hơn.
   

 13. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Tư Vấn Công Nghệ Làm Cồn Thạch giao cho những đám tiệc, quán ăn & nhà hàng . Xin liên hệ ĐT: 077.9625.524 (Mr Thành). Giá hướng dẫn cho mỗi sản phẩm là năm triệu.
   

 14. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Công đoạn sản xuất cồn thạch rất là đơn giản và an toàn. Không có sử dụng nhiệt trong công đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu để sản xuất cồn thạch dễ dàng mua.
   

 15. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Dùng cồn thạch mang lại các thuận lợi so với sản phẩm cồn khô. Cục cồn thạch cho nhiệt lượng lớn, thời gian cháy lâu (30 phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, dễ dàng trong việc làm vệ sinh bếp. Chính vì thế hiện tại có nhiều quán ăn, đám tiệc, nhà hàng dùng cục cồn thạch.
   

 16. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Sản phẩm cồn thạch có rất nhiều ưu thế so với sản phẩm cồn khô. Viên cồn thạch mang nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu (30 phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn, thuận lợi trong việc rửa bếp. Vì vậy hiện nay nhiều đám tiệc, quán ăn, nhà hàng tiêu dùng cục cồn thạch.
   

 17. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Cồn khô và cồn thạch được ưa chuộng hiện giờ tại các quán ăn, nhà hàng, đám tiệc. Việc sử dụng cồn thạch và cồn khô tiện lợi hơn nếu so sánh bếp gas.
   

 18. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Sản xuât cồn thạch thì an toàn. Không dùng nhiệt trong quá trình sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu để sản xuất cồn thạch dễ tìm.
   

 19. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Cục cồn thạch có những ưu điểm nếu so với sản phẩm cồn khô. Cục cồn thạch cho nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy rất lâu (nửa tiếng) và trong quá trình cháy không để lại cặn bả, thuận lợi cho việc vệ sinh bếp. Do đó hiện nay rất nhiều đám tiệc, hàng quán sử dụng viên cồn thạch.
   

 20. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Tư Vấn Quy Trình Sản Xuất Cồn Khô và Cồn Thạch giao đến những đám tiệc, quán ăn và nhà hàng . Xin liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (A. Thành). Chi phí hướng dẫn cho một sản phẩm: năm triệu.
   

Adv Footer

Adv Header Mobile