Adv Header Desktop

Adv Header Mobile

 1. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Cồn thạch & cồn khô được tiêu thụ rộng rãi hiện nay ở các đám tiệc, nhà hàng và quán ăn. Tiêu thụ cồn khô có nhiều lợi điểm nếu so bếp gas.
   

 2. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Quá trình sản xuất cồn thạch rất là an toàn và đơn giản. Không dùng đến nhiệt khi công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu dùng sản xuất rất dễ dàng mua.
   

 3. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Cồn khô được ưa chuộng hiện nay tại các quán ăn, đám tiệc, nhà hàng. Tiêu thụ cồn khô & cồn thạch có ưu thế hơn so bình gas mini.
   

 4. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Quy trình sản xuất cồn thạch rất là đơn giản và an toàn. Không dùng đến nhiệt lượng trong công đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên vật liệu dùng sản xuất cồn thạch rất dễ mua.
   

 5. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Cục cồn thạch mang lại rất nhiều tiện lợi so với sản phẩm cồn khô. Cục cồn thạch cho nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba chục phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn, tiện lợi trong việc vệ sinh bếp cồn thạch. Do đó hiện nay có nhiều quán ăn, đám tiệc, nhà hàng tiêu dùng viên cồn thạch.
   

 6. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Tư Vấn Công Nghệ Làm Cồn Thạch và Cồn Khô phân phối đến những quán ăn, đám tiệc và nhà hàng . Xin liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (Mr Thành). Giá chuyển giao cho một sản phẩm: năm triệu đồng.
   

 7. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Cồn thạch và cồn khô được ưa chuộng hiện tại ở các hàng quán và đám tiệc. Dùng cồn thạch và cồn khô có nhiều thuận lợi nếu so bếp gas.
   

 8. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Dùng cồn thạch mang lại những thuận lợi so với dùng cồn khô. Viên cồn thạch cung cấp lượng nhiệt lớn, thời gian cháy lâu (ba mươi phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bả, tiện lợi cho việc tẩy rửa bếp. Vì vậy hiện tại có rất nhiều nhà hàng, quán ăn và đám tiệc tiêu thụ viên cồn thạch.
   

 9. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Chuyển Giao Công Nghệ Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô phân phối cho các đám tiệc, nhà hàng và quán ăn . Vui lòng liên hệ ĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Chi phí hướng dẫn cho 1 sản phẩm là năm triệu.
   

 10. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Cồn khô & cồn thạch được ưa chuộng hiện tại tại những nhà hàng, đám tiệc và quán ăn. Sử dụng cồn thạch và cồn khô tiện dụng hơn nếu so sánh bếp gas.
   

 11. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Giai đoạn sản xuất cồn thạch rất là đơn giản và an toàn. Không dùng đến nhiệt lượng khi quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu để sản xuất rất dễ tìm.
   

 12. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Dùng cồn thạch có các ưu điểm nếu so sánh với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch cho nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu (nửa tiếng) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bã, thuận lợi cho việc làm vệ sinh bếp. Do đó hiện giờ nhiều quán ăn, đám tiệc & nhà hàng sử dụng sản phẩm cồn thạch hơn.
   

 13. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Tư Vấn Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn và đám tiệc . Liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (Mr. Thành). Chi phí chuyển giao cho 1 sản phẩm là năm triệu đồng.
   

 14. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện giờ tại các quán ăn, đám tiệc, nhà hàng. Tiêu thụ cồn thạch có nhiều thuận lợi nếu so sánh bình gas mini.
   

 15. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Sản xuât cồn thạch rất là đơn giản. Không có dùng đến nhiệt lượng khi công đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu sử dụng sản xuất cồn thạch dễ mua.
   

 16. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Cục cồn thạch có những thuận lợi nếu so sánh với dùng cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp lượng nhiệt lớn, thời gian cháy rất lâu (nửa tiếng) và trong quá trình cháy không để lại cặn bả, dễ dàng trong việc vệ sinh bếp. Chính vì vậy hiện giờ nhiều nhà hàng, quán ăn và đám tiệc tiêu dùng viên cồn thạch.
   

 17. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Chuyển Giao Công Nghệ Làm Cồn Thạch và Cồn Khô phân phối đến những quán ăn, đám tiệc và nhà hàng . Vui lòng liên hệ ĐT: 077.9625.524 (Mr Thành). Chi phí tư vấn cho mỗi sản phẩm: 5 triệu đồng.
   

 18. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Cồn khô được ưa chuộng hiện nay tại những đám tiệc, nhà hàng và quán ăn. Việc dùng cồn thạch & cồn khô có nhiều ưu điểm nếu so sánh bếp gas mini.
   

 19. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Quá trình sản xuất cồn thạch rất là an toàn và đơn giản. Không sử dụng đến nhiệt lượng trong giai đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu để sản xuất cồn thạch dễ mua.
   

 20. haisang

  haisang Member Bài viết: 404

  Viên cồn thạch có các tiện lợi nếu so với dùng cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy lâu (ba mươi phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bả, tiện lợi trong việc vệ sinh bếp cồn. Do đó hiện tại rất nhiều quán ăn, nhà hàng & đám tiệc tiêu thụ viên cồn thạch.
   

Adv Footer

Adv Header Mobile